Széchényi 2020

EFOP-3.6.1-16-2016-00001 - Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen


A projekt céljainak meghatározása

Általános cél:


    Szolgáltatásnyújtás
    Kutatói utánpótlás biztosítása
            • Kutatási kapacitás bővítése (40% 2023-ra) (Befektetés a jövőbe Nemzeti K+F+I stratégia, Fokozatváltás a                 felsőoktatásban)

            • Hatékony felsőoktatási kutatási folyamatok (Fokozatváltás a felsőoktatásban)

            • Kutatási szolgáltatások fejlesztése (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia)

            • Vállalkozóiság erősítése (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia)

            • Társadalmi innováció fokozása (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia)

       • Tudásnégyszög kiépítése (Tudásbázis funkció és harmadik misszió erősítése) – egyetem, gazdaság,                          kormányzat, társadalmi szereplők (Befektetés a jövőbe Nemzeti K+F+I stratégia, Fokozatváltás a                                felsőoktatásban)

 

Részcélok:
     a) Magyarország és az EU kutatási kapacitásainak növelése
     b) A K+F+I fókusz erősítése a felsőoktatási intézmények működésében
     c) A tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása
     d) A tudományos produktivitás növelése
     e) Doktori fokozatszerzési arány növelése
     f) A felsőoktatási intézmények körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
     g) A felsőoktatási intézmények és a vállalatok valamint egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok megerősítése, a                   tudásnégyszög kiépítése és megerősítése
     h) Innovációs ökoszisztéma fejlesztése
     i) Az enterpreneurship szemlélet erősítése
     j) Társadalmi innováció erősítése a felsőoktatásban
     k) Felsőoktatási tudásbázis bővítése
     l) Felsőoktatási tudás- és technológia transzfer erősítése
     m) A felsőoktatási intézmény tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenységének erősítése
     n) A hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi beágyazottságának növelése

 

 


< Vissza